Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 207 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Osmanlı Tarihi
İngilizce Ottoman History
Dersin Kodu
ITB 207 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Saltuk Duran
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere Osmanlı tarihinin temel kaynaklarını tanıtmak
2. Öğrencilere Osmanlı tarihini ele almada kullanılan bilimsel yöntemleri ve kaynak değerlendirme kültürünü vermek
3. Öğrencilerin, yeni gelişen bilim ve teknoloji tarihi, sosyal tarih gibi disiplinler arası yaklaşımları da kullanarak Osmanlı tarihini, geniş bir perspektiften değerlendirmelerini sağlamak
4. Osmanlı tarihini, dünya tarihi ile birlikte ele almak
5. Öğrencilerin konuyla ilgili okuma, anlama ve yazma becerilerini geliştirmek.
Dersin Tanımı Osmanlı Tarihinde Yaygın Yöntem Yanlışları, Osmanlı Devlet Gelenegi ve Yönetim Felsefesi, Gerileme ve Peryodizasyon Tartışmaları, Osmanlı Devletinde Aile, Kadın, Harem, Çocuk; Millet Sistemi, Osmanlı Ekonomisinin Temel Meseleleri, Osmanlı Edebiyatından Örnekler, Osmanlılarda Egitim, Osmanlı Deniz Teknolojisi, Osmanlılarda Ordu ve Asker Bulma Yöntemleri: Pençik ve Devşirme Sistemleri, Osmanlılarda Tıp Kuramları ve Uygulamaları, Osmanlılarda Spor, Osmanlılarda Mühendislik
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla bitiren öğrenciler:
1. Tarih yazımı ve metodolojisine aşinalık kazanırlar
2. Osmanlı Devleti’nin kuruluş felsefesini, idari, ekonomik, sosyal ve eğitimsel özelliklerini tanırlar
3. Osmanlı Devleti’nin bilim ve teknoloji politikalarını ve kurumlarını tanırlar
4. Osmanlı Tarihi ve diğer disiplinler arasında ilişki kurma gücü kazanırlar
5. Osmanlı Tarihini, dünya tarihi içinde anlamlandırma ve konumlandırma
becerilerini elde eder.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye (İstanbul: İş Bankası Yay. 2009).
• E. İhsanoglu (ed.) Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, 2 cilt (İstanbul: IRCICA, 1994).
Diğer Referanslar • Atıf Kahraman, Osmanlı Devleti’nde Spor (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1995).
• Aykut, Kazancıgil, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji (Istanbul: Ufuk Kitapları, 2000).
• İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (İstanbul: Hil Yay., 1987).
• Tuncay Zorlu, Modernleşme ve İmparatorluk: III. Selim ve Osmanlı Denizciliği (İstanbul: Timas, 2013).
• Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, (İstanbul: Ötüken, 2000).
• Leslie Pierce, Harem-i Hümayun, Osmanlı İmparatorluğunda Hükümranlık ve Kadınlar (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 2010).
• Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914 (Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1990).
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023