Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 210E - Mühendislik Matematiği
 

MAT 210E - Mühendislik Matematiği

Dersin Amaçları

Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini öğretmek, matris ve determinant kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
Diferansiyel denklemleri anlamak, kurmak, çözmek ve yorumlamak için gerekli olan temel kavramları tanıtmak ve çeşitli tipte diferansiyel denklem çözme teknikleri öğretmek.
Matematik bilgilerini mühendislik problemlerine uygulama becerisi kazandırmak.

Dersin Tanımı

To teach the solution methods of linear equation systems and to provide the ability to use the concepts of matrix and determinant in application.
To introduce the basic concepts required to understand, construct, solve and interpret differential equations and to teach methods to solve differential equations of various types.
To give an ability to apply knowledge of mathematics in engineering problems.

Koordinatörleri
Seher Melike Aydoğan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023