Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 473E - Organik Yapı Analizi
 

KIM 473E - Organik Yapı Analizi

Dersin Amaçları

Yapı tayininde kullanılan temel yöntemlerin bilgisi, spektral verilerin yorumlanması.

Dersin Tanımı

1. Organik yapı analiz tekniklerine kısa giriş. Element analizi ve sonuçlarının
yorumlanması.
2. UV Spektroskopisi: Kromofor ve oksokrom gruplar, elektronik geçişler, çeşitli konjuge
olefin, karbonil bileşiği ve aromatiklerden örnekler.
3. IR Spektroskopisi: Bağ titreşim seviyeleri ve fonksiyonlu gruplar, çeşitli titreşim
modları, CH, OH ve NH bantları, önemli sp ve sp2 hibridleşmiş fonksiyonlara ait bantlar,
C-O ve C-N bantları.
4. Kütle spektrometresi: Moleküllerin parçalanma şablonları, izotop etkisi, molekül
kütlesinin belirlenmesi.
5. NMR Spektroskopisi: Çekirdek spini ve çekirdeklerin sınıflanması, harici manyetik
alanda davranış, temel kavramlar, kimyasal kayma ve sebepleri, alkil gruplarının etkisi,
çoklu bağlar ve manyetik anisotropi, spin-spin etkileşmeleri ve J değerleri, uzun mesafe
etkileşmeleri, 1H ve 13C NMR ve çeşitli kimyasal kayma ve etkileşme sabiti örnekleri.

Koordinatörleri
Turan Öztürk
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022