Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 231 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organik Kimya I
İngilizce Organic Chemistry I
Dersin Kodu
KIM 231 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
10 10 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Turan Öztürk
Dersin Amaçları 1.Organik Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek
3.Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirmek
4.Organik Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak
5.Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve organik kimyanın
mühendislik için önemini anlamalarını sağlamak
Dersin Tanımı Atomik ve Moleküler Orbitaller, hibritleşme, molekül geometrisi, Rezonans ve indüktif etki, asit baz, dipol moment, Doymuş Hidrokarbonlar(Alkane,Sikloalkane,
konformasyon), Doymamış Hidrokarbonlar (Alken, alkin), Alkoller ve eterler, Aldehit
ve ketonlar, Aminler, Karboksilli asitler ve türevleri, Aromatik bileşikler ve ilgili
reaksiyonla
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023