Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / BIO 232E - Biyologlar İçin Organik Kimya
 

BIO 232E - Biyologlar İçin Organik Kimya

Dersin Amaçları

1.Organik Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek
2. Öğrencilerin organik kimya problemleri çözme becerilerini geliştirmek
3. Moleküler biyolojinin kimyasal temellerinin anlaşılmasını sağlamak

Dersin Tanımı

Atomik ve moleküler orbitaller, hibritleşme, molekül geometrisi, konformasyon, stereokimya, rezonans ve indüktif etki, asit ve baz, dipol moment, doymuş hidrokarbonlar (alkan, sikloalkan), doymamış hidrokarbonlar (alken, alkin), alkoller ve eterler, aldehit ve ketonlar, aminler, karboksilli asitler ve türevleri, aromatik bileşikler, radikaller, makromoleküller, organic moleküllerin önemli tepkimeleri, kataliz

Koordinatörleri
Bülent Balta
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023