Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 223EL - Anorganik Kimya Lab.
 

KIM 223EL - Anorganik Kimya Lab.

Dersin Amaçları

Bir Schiff bazının Ni Kompleksi; Atom ve Molekül orbitallerinin Simulasyonu; Simetri ve Grup Teori; Çözeltilerde Kompleks İyon Bileşimlerinin Spektrofotometrik Tayini; Amonyum Dikromat, Krom oksid, Potasyum Kromat ve potasyum Tetraokso Kromat ; Kimya ve Biyolojide Geçiş metal –Karbon Bağları; Metalasetilasetonat Kompleksi Hazırlama ve Karakterizasyon;Manyetik Süsseptibilite; Bazı Koordinasyon bileşiklerinin Hazırlanması ve İncelenmesi; Bakır okzalat Kompleksinin Karakterizasyonu.

Dersin Tanımı

Bir Schiff bazının Ni Kompleksi; Atom ve Molekül orbitallerinin Simulasyonu; Simetri ve Grup Teori; Çözeltilerde Kompleks İyon Bileşimlerinin Spektrofotometrik Tayini; Amonyum Dikromat, Krom oksid, Potasyum Kromat ve potasyum Tetraokso Kromat ; Kimya ve Biyolojide Geçiş metal –Karbon Bağları; Metalasetilasetonat Kompleksi Hazırlama ve Karakterizasyon;Manyetik Süsseptibilite; Bazı Koordinasyon bileşiklerinin Hazırlanması ve İncelenmesi; Bakır okzalat Kompleksinin Karakterizasyonu.

Koordinatörleri
Ozan Sanlı Şentürk
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023