Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 227E - Siyaset Teorisi
 

ITB 227E - Siyaset Teorisi

Dersin Amaçları

Öğrencilere siyasal teori alanını ve güncel siyasal teori tartışmalarını tanıtma;
siyaset ve insan ilişkisi üzerine eleştirel ve tartışmalar yürütme.
2. Gerek yazılı gerekse de sözlü olarak siyasal teorinin temel sorunsallarını tanımlama
ve felsefi ifade etme yeteneğini geliştirme.
3. Siyasal düşün yöntemlerini, siyasal düşüncede ortaya çıkan argümanları eleştirel
bir şekilde değerlendirmek için gerekli olan becerileri, hem yazılı hem de sözlü
alanda genişletme

Dersin Tanımı

Bu derste iyi yaşam anlayışına şekil veren “Özgürlük”, “otorite”, “adalet”, “eşitlik”
“demokrasi” gibi bir dizi temel siyasal kavram ve siyasi düşünce savunuları
incelecektir. Hangi kurallar siyasi toplumu hükmetmelidir? Otorite nasıl meşruiyet
kazanır? İnsan hakları nedir ve demokrasi ve insan hakları arasındaki ilişki nasıl
kurulur? gibi çağdaş siyasetin temel sorunsalları yakından ilintili sorulara yanıtlar
aranacaktır

Koordinatörleri
Jan Kandiyali
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024