Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 262E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Atom ve Molekül Yapısına Giriş
İngilizce Int. Atomic & Molec. Str.
Dersin Kodu
KIM 262E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mine Yurtsever
Mine Yurtsever
Dersin Amaçları Başlangıç seviyesinde kuantum mekaniğin fiziksel ve matematiksel temellerininoluşturulması, Kimyasal problemlere kuantum mekanik yöntemler kullanılarak nasıl yaklaşıldığının öğretilmesi, Atomik ve moleküler elektronik yapı ile bunların spektroskopiyle olan ilişkilerinin, anlaşılmasına yardımcı olan yöntemlerin öğretilmesi
Dersin Tanımı Dersi takip etmek için gerekli matematik alt yapının gözden geçirilmesi ( Operatörler, Kompleks
sayılar, diferansiyel denklemler, Schrödinger denklemi ve basit bir model sistem için ( kutudaki
parçacık problemi) çözümleri, Enerjinin kuantizasyonu, İki atomlu moleküllerdeki çekirdek
hareketlerinin ( titreşim, dönme) matematiksel modellerle ( harmonik sarkaç, katı döneç)
incelenmesi,
moleküler özelliklerin ( bağ kuvveti, bağ uzunluğu) IR ve mikrodalga frekansları
ile ilişkileri, Hidrojen a
tomu için elektronik Schrödinger denkleminin çözümlerinden elde edilen
sonuçların tartışılması, Orbital kavramı, Hidrojenimsi ( tek elektronlu atomik) sistemlerin
incelenmesi,
Çok elektronlu atomlar, Born
-
Oppenheimer
yaklaştırması,
Helyum atomu,
Varyasyon prensibi, Diatomik moleküllerin elektronik yapıları
Dersin Çıktıları I. Enerji kuantizasyonu kavramını kullanarak atomik spektrumlarda görülen soğurma çizgilerinianlayabilme ve açıklayabilme
II. Kuantum mekanik operatörleri tanıyabilme ve basit sistemler için toplam enerji operatörünüyazabilme
III. Basit sistemler için tek boyutta Schrödinger denklemini yazabilme ve çözebilme
IV.
Dalga fonksiyonu, normalizasyon, enerji dejenerasyonu, tünelleme gibi kuantum mekanikte
karşılaşılan temel kavramları anlayabilme ve kullanabilme
V. İki atomlu moleküllerdeki titreşim ve dönme gibi çekirdek haraketlerini temsil eden Schrödinger
denklemini yazabilme ve çözümden elde edilen dalga fonksiyonlarını ve enerji ifadelerini
anlayabilme ve kullanabilme
VI. Bu hareketlere ait deneysel frekanslarla ilişkilendirme, spektroskopik yöntemleri ve nasıl
kullanıldıklarını anlayabilme
VII. Orbital kavramının matematiksel bir fonksiyon olduğunu ve H
-
atomunun kuantum mekanik
çözümünden elde edilen öz fonksiyonlar olduğunu öğrenme
VIII. Bir orbitaldeki elektr
onun çekirdeğe olan uzaklığını hesaplayabilme, orbital şekillerini belirleyen
küresel harmonik fonksiyonlarını tanıyabilme ve kullanabilme
IX. Elektron yoğunluğu kavramını öğrenme ve hesaplayabilme
X.
Moleküler orbitallerle atomic orbitaller arasindaki ilişkiyi kurabilme, kimyasal bağı matematiksel
olarak tanımlayabilme
XI. Moleküler özelliklerle elektronik yapı arasındaki ilişkileri kurabilme
XII. Hesaplamalı Kimya’
nın da temelini oluşturan , Schrödinger denkleminin kesin olarak çözülemediği
durumlarda kullanılan varyasyon yöntemi öğrenme ve kullanabilme
XIII. Moleküler orbital teoriyi kavrama ve konjuge organik moleküllere uygulamasını içeren Hückel
Moleküler Orbital teoriyi kullanarak moleküler özellik hesaplayabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Physical Chemistry, P.W. Atkins
Diğer Referanslar • Quantum Chemistry for Chemists, D. O. Hayward
• Physical Chemistry, Ira N. Levine (Chapters: Quantum Mechanics, Atomic Structure, Molecular Electronic Structure, Rotation and Vibration of Diatomic Molecules, Rotational and Vibrational Spectra of Diatomic Molecules)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020