Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / BIO 332E - Biyolojide modern teknikler
 

BIO 332E - Biyolojide modern teknikler

Dersin Amaçları

1.Öğrencileri Moleküler Biyoljideki temel ve özellikle yeni teknikler hakkında bilgilendirmek
2. Temel tekniklerde mikroskopi uygulamaları, mikrobiyolojik kültür ve santrifüj, filtre
teknikleri hakkında teorik bilgilendirme ve örneklerle açıklanması
3. Güncel moleküler biyoloji ve genetik metodlarından özellikle DNA/RNA bazlı tekniklerin
teorik ve örneklerle açıklanması

Dersin Tanımı

Işık ve elektron mikroskopisi; biyolojide spektroskopik yöntemler; sirküler dikroizm;
Kromatografinin ilkeleri ve kromatografik yöntemlerle proteinlerin saflaştırılması; elektroforetik
yöntemler: proteinlerin ve nükleik asitlerin elektroforez ile identifikasyonu; radyoaktif işaretleme
ve sayım yöntemleri; membran filtrasyonu ve diyaliz teknikleri; santrifüjleme yöntemleri.

Koordinatörleri
Hakan Bermek
Deniz Şahin
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020