Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 205 - Organik Kimya
 

KIM 205 - Organik Kimya

Dersin Amaçları

1.Organik Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3.Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirmek
4.Organik Kimyanın güncel hayatımızda
ki önemini anlatmak
5.Öğrencilere, organik kimya problemlerine farklı açı ve boyuttan bakmayı
öğretmek ve mühendislik eğitimi için önemini anlamalarını sağlamak.

Dersin Tanımı

Karbon Atomu,
Kimyasal Bağlar,
Lewis teorisi, Hibrit Orbitalleri,
molekül orbital teori
Ara ürünler ve Doymuş Hidrokarbonlar
,
Doymamış hidrokarbonlar I
ve II,
Alkil
halojenürle
r,
Alkoller, Dioller, Eterler, Aromatik Bileşikler, Aldehit
ve
Ketonlar,
Karboksilli Asitler ve Türevleri,
Aminler, Karbonhidratlar, Yağlar, Amino asitler, Proteinler

Koordinatörleri
İbrahim Volkan Kumbaracı
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020