Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi / DEN 332 - Deniz ve İş Hukuku
 

DEN 332 - Deniz ve İş Hukuku

Dersin Amaçları

1-Hukukun, Deniz Hukukun temel kavramlarını, detaylarını öğretmek,
2- İş Hukukukun ve Deniz İş Hukukunun temel kavramlarını, detaylarını öğretmek,
3- Milletlerarası denizcilik sözleşmelerini ve kuruluşlarını tanıtmak, detaylarını öğretmek.

Dersin Tanımı

Hukukun dalları, kaynakları; Deniz Özel Hukuku ve Deniz Kamu Hukukunun dalları,
kaynakları, tarihsel gelişimi, özellikleri; Deniz Devletler Hukukuna ilişkin önemli
milletlerarası antlaşmalar; İç sular, karasuları, bitişik bölge, kıta sahanlığı,
münhasır ekonomik bölge tanımları, özellikleri; Türk Boğazlarının hukuki statüsü,
Montrö Boğazlar Sözleşmesi 1936; Deniz kirliliği, önemi, ilgili mevzuat; Denizcilik
alanında önemli milletlerarası kuruluşlar, IMO ve IMO’nun temel konvansiyonları;
Genel hukukta, borç, sorumluluk, kusur; Gemi İnşa veya deniz teknolojisi
mühendisinin uzman sorumluluğu; Gemi, denize ve yola elverişlilik, Bağlama
limanı, sicili; Kaptan, tanımı, görev ve yetkileri, sorumluluğu, hakları; Donatan,
gemi ve işletme müteahhidi, Donatanın sorumluluğu; Deniz ticareti sözleşmeleri
(kira –zaman çarter -navlun sözleşmeleri); Taşıyanın hakları ve sorumluluğu; Deniz
kazaları, çatma, kurtarma ve yardım, müşterek avarya. Türk İş Hukuku ve Türk
Deniz İş hukukun Kaynakları, Deniz İş Hukukunda Milletlerarası Konvansiyonlar. İş
Sözleşmeleri Türk Deniz İş Kanunu kapsamında, gemi, gemiadamı, sözleşmenin
kurulması, feshi ve fazla çalışma… vs. Milletlerarası Çalışma Örgütü (ILO)
Standartları ILO 2006 Deniz İş Konvansiyonu.

Koordinatörleri
İsmail Hakkı Helvacıoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022