Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi / DEN 314 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Tarihi gelişim, oşinografinin sınıflandırılması.
2 Fiziksel oşinografi. Okyanusların ve denizlerin boyutları, fiziksel özellikleri.
3 Konum ve mesafe belirleme. Deniz dibinin özellikleri, deniz suyunun fiziksel özellikleri.
4 Yoğunluk, deniz suyunun diğer özellikleri. Tablolar yardımıyla yoğunluk hesabı. (Laboratuvar)
5 Süreklilik denkleminin uygulamaları. Stabilite kavramı ve uygulaması. (1. Ödev)
6 Okyanusların su,tuz ve ısı bütçesi: Hacmin korunumu, tuzun korunumu.
7 Isı bütçesi. Işınım kuramının temelleri. (1. Ödev teslim)
8 Temel denklemler: Hareket denklemi. (Ara sınav)
9 Coriolis İvmesi. Hidrostatik denge. (2. Ödev)
10 Sürtünmesiz akışlar: Jeostrofik akış, hesaplama yöntemi.
11 Rüzgar profilleri, jeostrofik rüzgar. Sürtünmeli akışlar: rüzgar etkisi ile oluşan akıntılar.
12 Yüzey dalgaları, lineer dalga kuramı.
13 Dispersiyon bağıntısı. Dalga enerjisi, enerji akısı.
14 Işın kuramı. Dalga kırılmaları. Lineer olmayan dalga kuramları.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020