Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 227E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sesler ve Toplum
İngilizce Sound and Society
Dersin Kodu
SNT 227E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Şirin Özgün Tanır
Dersin Amaçları 1. Soundscape çalışmaları hakkına bilgi vermek
2. Çevremizdeki seslerle ilgili farkındalık oluşturmak
3. Toplumsal yapılarla ses yapılarının karşılıklı ilişkisine dair bir kavrayış geliştirmek
Dersin Tanımı Soundscape çalışmalarına giriş. Temel kavramlar hakkında bilgi: akustik ekoloji, akustemoloji, ses yürüyüşü, akustik topluluklar. Dersin gidişatını etkileşimli bir hale getirmek için, öğrencilerin yaptıkları kayıtları yükleyecekleri bir blog oluşturulması. Ses yürüyüşlerine giriş ve şehrin seslerinin deneyimlenmesi
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;

I. Seslerin toplumsal yönü hakkında bilgi
II. İçinde yaşadığımız sessel çevreye dair analizler yapabilme becerisi
III. İçinde yaşadığımız sessel çevreyle ilgili tartışma yürütme ve geleceğe dair öneriler yapabilme yetkinliği
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Attali, Jacques. 2005. Gürültüden Müziğe. Gürültünün ekonomi Politiği Üzerine. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Barry Truax. Acoustic Communication, 2nd Edition. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation, 2001.
R. Murray Schaffer. The Soundscape. Rochester, VT: Destiny Books, 1994.
Jarviluoma et.al. eds. 2009. Acoustic Environments in Change. Tampere: Tampereen Ammattikorkeakoulu
Jarviluoma, Helmi and Gregg Wagstaff. 2002. Soundscape Studies and Methods.Helsinki: Finnish Society of Turku Publ.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019