Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 103 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Desen
İngilizce Drawing
Dersin Kodu
SNT 103 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - 3 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Güler
Dersin Amaçları Desen
Dersin Tanımı Desen
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
I. doğa ve yaşamdaki güzelliklere, sanatsal ürünlere bilinçli bir şekilde yaklaşabilme yetisi edinirler,
II. sanatsal ürünlere bakış ve yorumlarda kendi kişiliğini ve bilgi birikimini ortaya koyabilme becerisi kazanırlar,
III. gördüğünü, gerektiğinde doğru olarak algılayıp tasarlayabilme, çizebilme, renklendirip kompoze edebilme becerisini geliştirirler,
IV. Türk ve Dünya resim sanatı hakkında genel kültür edinirler,
V. İstanbul’daki müze ve sanat galerilerini gezerek, sanat eserlerini yakından görme fırsatı elde ederler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar • Barber, B., The Complete Book of Drawing, Arcturus Publıshıng Ltd., 2009
• Civardi, G., Drawing Techniques: Pencil, Charcoal and Ink (Art Of Drawing), Search Press Ltd., 2002.
• Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2002
• Lynton, N., Modern Sanatın Öyküsü, (Çev.: Çapan, C / Öziş , S), Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004.
• Mıcklewrıght, K.(2005). Drawing: Mastering the Language of Visual Expression, Laurence King Publishing: UK
• Ocvırk, O. G., R. E. Stinson, P. R. Wigg, R. O. Bone ve D. L. Cayton, (2015), Sanatın Temelleri, N. Balkır Kuru ve A. Kuru (çev.), Karakalem: İzmir.
• Parramón, J. M. Resimde Renk ve Uygulanışı, (Çev.: Erduran Er), Remzi Kitabevi, İstanbul, 2012.
• Wong, W., Principles of Color Design, John Wiley&Sons, 2003.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024