Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 113 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sanat ve Yorum
İngilizce Art and Interpretation
Dersin Kodu
SNT 113 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 14 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ferhan Gözgü
Dersin Amaçları Bu ders ile,
1. mühendislik eğitimi gören öğrenciye, uzmanlık alanının dışında genel kültür ve bilgi vermek,
2. belirli dönem ve biçemlere ilişkin, isim, terim ve kavramları tanımlamak,
3. bir yapıta niçin sanat eseri denildiğini incelemek,
4. sanat yapıtının eleştirisi ve estetik görüşü üzerinde durmak
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Sanat ve Yorum bir tarih dersi olmaktan çok, prehistorik dönemden bugüne dek gelen sanat biçemlerinin ve akımlarının birbirleriyle karşılaştırılması, bilim, ekonomi ve bulunduğu çağın yaygın görüş ve inançlarıyla ilişkilerinin kurularak aktarılıp, yorumlanmasıdır.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler,
I. Plastik Sanatlar konusunda genel kültür sahibi olurlar,
II. sanat biçemlerini karşılaştırıp yorumlama becerisini kazanırlar,
III. geçmiş ve günümüz sanatının bilim, ekonomi ve toplumla ilişkileri ile ilgili bilgi sahibi olurlar,
IV. gezi ödevleriyle yaşadıkları şehrin sanat galerilerini, müzelerini tanıma, teorik olarak öğrendiklerini görsel olarak pekiştirme deneyimi kazanırlar,
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Yok
Diğer Müze/sergi gezileri
Ders Kitabı Yok
Diğer Referanslar • Antmen, Ahu, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayınları, İstanbul, 2008
• Farting Stephen, Sanatın Tüm Öyküsü, Hayalperest Yayınevi, İstanbul, 2012.
• Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2002.
• Lynton, N., Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022