Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 108 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Seramik
İngilizce Ceramic
Dersin Kodu
SNT 108 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Aynur Karakaş Karaağaç
Dersin Amaçları Bu ders ile,
1. seramik olgusunu, biçim kavramını ve endüstriyel seramik yöntemlerini incelemek,
2. öğrencilerin seramik sanatı alanında ilgi ve becerilerini keşfedip, geliştirmesini sağlamak,
3. seramik sanatı tarihinde farklı dönem ve anlayışlar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Seramik sanatının sanat tarihi içindeki önemini irdeleyerek tarihsel gelişiminin anlatımı; seramik
sanatının üretim merkezleri, sanatçılar ve örnekler üzerinden incelenmesi. Seramik sanat olgusu
ve malzemesinin tarihsel süreç içerisindeki oluşum ve değişim evreleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
I. seramik ürünlerinin çeşitlerini ve şekillendirme yöntemlerinin neler olduğunu tanıyabilir,
II. seramik tarihini dönemler içinde gelişimini açıklayabilir,
III. meslekî yaratıcılık ve tasarımlama konusunda başvurabilecekleri zengin bir sanatsal ve
estetik duyum kazanır,
IV. seramik sanat eserleri ve süslemeleri üzerinden genel bir estetik bakış becerisi kazanır,
V. müzeleri tanır ve buralarda sergilenen sanat ürünleri ile tanışır,
VI. seramik sanatı tarihinde başlıca dönem, üslup ve sanatçıları tanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024