Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 226 - Sanat Felsefesi
 

SNT 226 - Sanat Felsefesi

Dersin Amaçları

Bu ders ile,
1. sanat felsefesi teorilerinin derinlikli bilgisini edinmek ve sanat ilgili konularda eleştirel ve
analitik düşünme yeteneğini geliştirmek.
2. kuramsal ve kavramsal düşünce yeteneğini geliştirmek,
3. etkin bir şekilde iletişim kurma ve tartışma yeteneğini geliştirmek,
4. metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerisini geliştirmek,
5. mühendislik problemlerini sosyal bağlamı içinde ele alma ve değerlendirme kapasitesini
kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Bu ders Sanat Felsefesi alanındaki temel teori ve kavramlara genel giriş niteliğindedir. Sanat
felsefesine ait çeşitli düşünce savunuları farklı filozofların eserleri eşliğinde analiz edilerek,
karşılaştırılacaktır. Bu ders esnasında, “Sanat nedir?” “Sanatı tanımlayan ya da bir sanat
çalışmasını sanat çalışması yapan nedir?” “Estetik nitelikler nelerdir?” “Estetik tat, tarz ve
tecrübe nedir?” “Estetik yargılamalar sadece öznel ifade midir?” “Sanattaki temsil ile gerçekliğin
temsili arasında bir ilişki var mıdır?” vb. sorulara yanıtlar aranacaktır.

Koordinatörleri
Ozan Güreli
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024