Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 108 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Seramik
İngilizce Ceramic
Dersin Kodu
SNT 108 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Güngör Güner
Dersin Amaçları Bu ders ile,
1. seramik olgusunu, biçim kavramını ve endüstriyel seramik yöntemlerini incelemek,
2. öğrencilerin seramik sanatı alanında ilgi ve becerilerini keşfedip, geliştirmesini sağlamak,
3. seramik sanatı tarihinde farklı dönem ve anlayışlar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak amaçlanmaktadır
Dersin Tanımı Seramik sanatının sanat tarihi içindeki önemini irdeleyerek tarihsel gelişiminin anlatımı; seramik sanatının üretim merkezleri, sanatçılar ve örnekler üzerinden incelenmesi.

Seramik sanat olgusu ve malzemesinin tarihsel süreç içerisindeki oluşum ve değişim evreleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
I. seramik ürünlerinin çeşitlerini ve şekillendirme yöntemlerinin neler olduğunu tanıyabilir,
II. seramik tarihini dönemler içinde gelişimini açıklayabilir,
III. meslekî yaratıcılık ve tasarımlama konusunda başvurabilecekleri zengin bir sanatsal veestetik duyum kazanır,
IV. seramik sanat eserleri ve süslemeleri üzerinden genel bir estetik bakış becerisi kazanır,
V. müzeleri tanır ve buralarda sergilenen sanat ürünleri ile tanışır,
VI. seramik sanatı tarihinde başlıca dönem, üslup ve sanatçıları tanır.
Önkoşullar : Öğrencinin , kendisinin bu dersi (Seramik)seçmiş olmasının dışında hiçbir ön koşul yoktur!
Gereken Olanaklar 1. Atölye ortamı, 2. Seramik hammaddeleri 3. Seramikleri pişirebilmek için bir seramik fırını! Pandemi nedeniyle bu ortamdan yoksun olunmasına karşın amatörce hazırladığımız videolarla sanalda olsa öğrenciler uygulamalarla tanıştırılacaktır.
Diğer Öğrencilerle pandemiden önce en azından bir kez birlikte ziyaret ettiğimiz sanat galerisi yada müze ziyaretlerini gerçekleştirmesi önerisi. Öğrenciler sömestri başında kendi istedikleri bir konuda10 dakikalık serbest bir sunum, sömestri sonunda kendi seçtikleri bir seramik sanatçısı ile ilgili sunum yapacaklardır. Burada neden o sanatçıyı seçtiğini gerekçelendirebilmelidirler.
Ders Kitabı Faruk İşman, Seramik Teknolojisi, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Teknik yayınları no.1 1972
Gönül Öney , Türk Devri Çanakkale Seramikleri Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş
Güngör Güner, Anadolu’da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik, Ak Yayınları Kültür Serisi 1988
ISBN 975-7630-04-0
Sevim Çizer, Lüster
Terrasigilatta Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları.
Nurhan Atasoy ve Julian Ruby, İZNİK Türk Ekonomi Bankası Kültür Hizmeti 1989
Tony Briks The Complete Potter’s Companion, Isbn 8409113177 second edition 2003
Lane Mitchel, Ceramics: Stone Age to Space Age, National Science Teachers association 1968
Diğer Referanslar Pandemi nedeniyle öğrencilere daha fazla seramik tarihi ve kültürü bağlamında bilgiler aktarılmaktadır. Bunun için öğrencilerden anlattığım her konu için bana bir soru yöneltmelerini yazılı olarak istemekteyim. Bana yöneltilen bu sorular sayesinde anlattıklarımın algılanıp algılanmadığını hakkında bilgi edinmiş olacağım! Buna karşılık ben de kendilerine sömestr başında 14 kadar soruyu yazılı olarak veriyorum. Sömestr sürecinde bunları yanıtlamalarını rica ediyorum. Sömestr sonunda yanlışlarını düzeltiyorum. Daha önceleri, istemiş olduğum ders raporunu, yüz yüze uygulama yapamadığımız için bu kez talep etmeyeceğim!
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024