Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 112 - Tiyatro
 

SNT 112 - Tiyatro

Dersin Amaçları

Bu ders ile öğrencilere,
1. tiyatro sanatını tarihsel gelişimi içerisinde kavrayabilme ve günümüzdeki yerini anlamlandırabilme
imkânı sağlamak,
2. egzersizler aracılığı ile imgelem geliştirmeyi, beden kullanımı üzerine düşünebilmeyi, duygu ve
düşüncelerini fiziksel ifadeye bilinçli bir şekilde aktarabilmeyi becerisini edindirmek,
3. oyunlar ve sunumlarla topluluğa karşı konuşmaları ve oynamalarını teşvik ederek özgüvenlerini
pekiştirmek,
4. ilgileri doğrultusunda sanatsal üretimde bulunmaları konusunda teşvikte bulunmak,
5. tiyatro araştırma ve uygulamalarından edinecekleri sanatsal perspektifi kendi ilgi alanlarıyla
örtüştürebilmelerini sağlamak,
6. topluma, çevreye ve sanata daha duyarlı hale gelmelerini sağlamak
amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Bu derste, tiyatronun nasıl ve hangi biçimler altında ortaya çıktığı, farklı dönemler ve kültürlerde nasıl
şekillendiği aktarılacaktır. Tiyatro estetiğini oluştururken kullanılan temel araçlar, bu araçların kültürlere
özgülüğü ve evrensel yönü üzerinde durulacaktır. Tiyatronun yaşama kattığı değer, bireyin hayal gücü ve
eleştirel bakışını nasıl pekiştirdiği irdelenecektir.

Koordinatörleri
Murat Özen
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024