Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 101 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Heykel Sanatına Bakış
İngilizce Looking at the Art of Sculpture
Dersin Kodu
SNT 101 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Meliha Sözeri Özatalay
Dersin Amaçları Bu ders ile,
1. öğrenciye, heykel sanatıyla ilgili bilgi ve genel kültür kazandırmak,
2. heykel sanatına özgü biçem, terim ve kavramları tanımlamak,
3. tasarımı heykele dönüştürme sürecinde günümüze dek uygulanmış farklı malzeme ve teknikleri
anlatmak,
4. Türk heykel sanatı hakkında bilgi edindirmek,
5. kamusal alanda heykelin çevreyle ilişkisini, sunumunu ve korunmasını fark ettirmek,
6. müzelerdeki örneklerle tanışmalarını sağlamak.
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Geçmişten günümüze dek sanat olarak adlandırılan üretimlerin üç boyutlu kısmını oluşturan heykel
sanatının estetik ve teknik bilgilerinin aktarılması, heykel ve çevre ilişkisini çevreleyen değerlerin
yorumlanması ve bu bağlamda Türk heykel sanatının gelişimi incelenecektir.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler,
I. heykel sanatı konusunda genel bir bilgiye ve kültüre sahip olurlar,
II. heykel sanatı ile diğer sanat dalları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt edebilirler,
III. üç boyutlu sanat yapıtlarının bilim ve teknolojiyle ilişkisini kavrarlar,
IV. Türk heykel sanatının çağdaş sanat içindeki yeri hakkında bilgi sahibi olurlar,
V. kamusal alandaki yapıtları koruma konusunda bilinç kazanırlar,
VI. verilen ödevlerle müze, sanat galerisi ve kamusal alandaki üç boyutlu sanat yapıtlarını yorumlama
becerisi edinirler.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı ? Akurgal,E., Anadolu Kültür Tarihi, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 2000.
? Ceysson, B., Bautier, G.B., dell’Arco, M. F., Soichal F., Sculpture, Benedikt
Tachen Verlag, Austria, 1999.
? Duby G., ve Daval, J.C., Sculpture, Benedikt Tachen Verlag, Austria, 1999.
? Gezer, H., Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli, Türkiye iş Bankası Kültür
Yayınları, Ankara, 1984.
? de Oliveira, N., Oxley, N., Fetry, M., Installation Art, Thames and Hudson ,
London, 1994.
? Tansuğ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021