Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 103E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe DESEN
İngilizce DRAWING
Dersin Kodu
SNT 103E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 3 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Meliha Sözeri Özatalay
Dersin Amaçları Bu ders ile,
1. görmek ve bakmak edimleri arasındaki farkı ortaya koymak,
2. analiz ve sentez yaparak yorum yapabilme becerisini geliştirmek,
3. doğaya, yaşam çevresine, nesnelere ve sanat eserlerine farkındalık ile bakabilmek.
4. yaşamda güzel ve estetik olanı görebilmek ve yakalayabilmek
Amaçlanmaktadır
Dersin Tanımı Görmek ve bakmak fiillerinin bilinçli bir şekilde öğretilmesini sağlayarak öğrencinin analiz ve
sentez yapma yetisini geliştirmesi için temel görselleştirme kavram ve tekniklerinin öğretilmesini
içerir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
I. doğa ve yaşamdaki güzelliklere, sanatsal ürünlere bilinçli bir şekilde yaklaşabilme yetisi
edinirler,
II. sanatsal ürünlere bakış ve yorumlarda kendi kişiliğini ve bilgi birikimini ortaya koyabilme
becerisi kazanırlar,
III. gördüğünü, gerektiğinde doğru olarak algılayıp tasarlayabilme, çizebilme, renklendirip
kompoze edebilme becerisini geliştirirler,
IV. Türk ve Dünya resim sanatı hakkında genel kültür edinirler,
V. İstanbul’daki müze ve sanat galerilerini gezererk, sanat eserlerini yakından görme fırsatı elde
ederler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı ? Barber, B., The Complete Book of Drawing, Arcturus Publıshıng Ltd., 2009
? Civardi, G., Drawing Techniques: Pencil, Charcoal and Ink (Art Of Drawing),
Search Press Ltd., 2002.
? Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2002
? Lynton, N., Modern Sanatın Öyküsü, (Çev.: Çapan, C / Öziş , S), Remzi
Kitabevi, İstanbul, 2004.
? Parramón, J. M. Resimde Renk ve Uygulanışı, (Çev.: Erduran Er), Remzi
Kitabevi, İstanbul, 2012.
? Wong, W., Principles of Color Design, John Wiley&Sons, 2003.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024