Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 112E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tiyatro
İngilizce Theater
Dersin Kodu
SNT 112E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatih Hacıosmanoğlu
Dersin Amaçları Bu ders ile o¨gˆrencilere,
1. tiyatro sanatını tarihsel gelis¸imi ic¸erisinde kavrayabilme ve gu¨nu¨mu¨zdeki yerini anlamlandırabilme imka^nı sagˆlamak,
2. egzersizler aracılıgˆı ile imgelem gelis¸tirmeyi, beden kullanımı u¨zerine du¨s¸u¨nebilmeyi, duygu ve du¨s¸u¨ncelerini fiziksel ifadeye bilinc¸li bir s¸ekilde aktarabilmeyi becerisini edindirmek,
3. oyunlar ve sunumlarla toplulugˆa kars¸ı konus¸maları ve oynamalarını tes¸vik ederek o¨zgu¨venlerini pekis¸tirmek,
4. ilgileri dogˆrultusunda sanatsal u¨retimde bulunmaları konusunda tes¸vikte bulunmak,
5. tiyatro aras¸tırma ve uygulamalarından edinecekleri sanatsal perspektifi kendi ilgi alanlarıyla o¨rtu¨s¸tu¨rebilmelerini sagˆlamak,
6. topluma, c¸evreye ve sanata daha duyarlı hale gelmelerini sagˆlamak
amac¸lanmaktadır.
Dersin Tanımı Bu derste, tiyatronun nasıl ve hangi bic¸imler altında ortaya c¸ıktıgˆı, farklı do¨nemler ve ku¨ltu¨rlerde nasıl s¸ekillendigˆi aktarılacaktır. Tiyatro estetigˆini olus¸tururken kullanılan temel arac¸lar, bu arac¸ların ku¨ltu¨rlere o¨zgu¨lu¨gˆu¨ ve evrensel yo¨nu¨ u¨zerinde durulacaktır. Tiyatronun yas¸ama kattıgˆı degˆer, bireyin hayal gu¨cu¨ ve eles¸tirel bakıs¸ını nasıl pekis¸tirdigˆi irdelenecektir.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024