Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 112 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tiyatro
İngilizce Theater
Dersin Kodu
SNT 112 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ali Ersan Karadeniz
Dersin Amaçları Bu ders ile öğrencilere,
1. Tiyatro sanatını tarihsel gelişimi içerisinde kavrayabilme ve günümüzdeki yerini anlamlandırabilme imkânı sağlamak,
2. Egzersizler aracılığı ile imgelem geliştirmeyi, beden kullanımı üzerine düşünebilmeyi, duygu ve düşüncelerini fiziksel ifadeye bilinçli bir şekilde aktarabilmeyi becerisini edindirmek,
3. Oyunlar ve sunumlarla topluluğa karşı konuşmaları ve oynamalarını teşvik ederek özgüvenlerini pekiştirmek,
4. İlgileri doğrultusunda sanatsal üretimde bulunmaları konusunda teşvikte bulunmak,
5. Tiyatro araştırma ve uygulamalarından edinecekleri sanatsal perspektifi kendi ilgi alanlarıyla örtüştürebilmelerini sağlamak,
6. Topluma, çevreye ve sanata daha duyarlı hale gelmelerini sağlamak
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Bu derste, tiyatronun nasıl ve hangi biçimler altında ortaya çıktığı, farklı dönemler ve kültürlerde nasıl şekillendiği aktarılacaktır. Tiyatro estetiğini oluştururken kullanılan temel araçlar, bu araçların kültürlere özgülüğü ve evrensel yönü üzerinde durulacaktır. Tiyatronun yaşama kattığı değer, bireyin hayal gücü ve eleştirel bakışını nasıl pekiştirdiği irdelenecektir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Bilinçli bir tiyatro izleyicisi olur; bir oyun karşısında nesnel değerlendirme yapabilir hale gelirler,
2. Bir olayı, durumu, davranışı bağlamı içerisinde değerlendirip analiz etmeyi öğrenirler,
3. Kendilerini daha iyi ifade eder; ilişki kurma ve iş birliği yapabilme becerilerini geliştirirler,
4. Günlük yaşam içinde yer aldığı rollerin toplumsal boyutunun daha fazla farkına varırlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021