Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 103 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Desen
İngilizce Drawing
Dersin Kodu
SNT 103 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Pınar Özemir
Dersin Amaçları 1. Görmek ve bakmak edimleri arasındaki farkı ortaya koymak,
2. Analiz ve sentez yaparak yorum yapabilme becerisini geliştirmek,
3. Doğaya, yaşam çevresine, nesnelere ve sanat eserlerine farkındalık ile bakabilmek.
4. Yaşamda güzel ve estetik olanı görebilmek ve yakalayabilmek.
Dersin Tanımı Görmek ve bakmak fiillerinin bilinçli bir şekilde öğretilmesini sağlayarak öğrencinin analiz ve sentez yapma yetisini geliştirmesi için temel görselleştirme kavram ve tekniklerinin öğretilmesini içerir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tammalayan öğrenciler,
1. Doğa ve yaşamdaki güzelliklere, sanatsal ürünlere bilinçli bir şekilde yaklaşabilme yetisi edinirler,
2. Sanatsal ürünlere bakış ve yorumlarda kendi kişiliğini ve bilgi birikimini ortaya koyabilme becerisi kazanırlar,
3. Gördüğünü, gerektiğinde doğru olarak algılayıp tasarlayabilme, çizebilme, renklendirip kompoze edebilme becerisini geliştirirler,
4.Türk ve Dünya resim sanatı hakkında genel kültür edinirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar • Barber, B., The Complete Book of Drawing, Arcturus Publıshıng Ltd., 2009
• Civardi, G., Drawing Techniques: Pencil, Charcoal and Ink (Art Of Drawing), Search Press Ltd., 2002.
• Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2002
• Lynton, N., Modern Sanatın Öyküsü, (Çev.: Çapan, C / Öziş , S), Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004.
• Parramón, J. M. Resimde Renk ve Uygulanışı, (Çev.: Erduran Er), Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003.
• Wong, W., Principles of Color Design, John Wiley&Sons, 2003.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020