Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 103E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Drawing
İngilizce Drawing
Dersin Kodu
SNT 103E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Pınar Özemir
Dersin Amaçları 1. Görmek ve bakmak edimleri arasındaki farkı ortaya koymak,
2. Analiz ve sentez yaparak yorum yapabilme becerisini geliştirmek,
3. Doğaya, yaşam çevresine, nesnelere ve sanat eserlerine farkındalık ile bakabilmek.
4. Yaşamda güzel ve estetik olanı görebilmek ve yakalayabilmek.
Dersin Tanımı Çizgi ve çeşitlerinin öğretilerek, desen eğitiminin uygulanması. Düşünce sistematiğinin nesnelleşme süreci ve giderek “ışık-gölge” , “leke-form” gibi temel kavramları kendi yaratıcılığı çerçevesinde öğrenci yeni oluşumlara açık kompozisyon endişesini içinde taşır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tammalayan öğrenciler,
1. Doğa ve yaşamdaki güzelliklere, sanatsal ürünlere bilinçli bir şekilde yaklaşabilme yetisi edinirler,
2. Sanatsal ürünlere bakış ve yorumlarda kendi kişiliğini ve bilgi birikimini ortaya koyabilme becerisi kazanırlar,
3. Gördüğünü, gerektiğinde doğru olarak algılayıp tasarlayabilme, çizebilme, renklendirip kompoze edebilme becerisini geliştirirler,
4.Türk ve Dünya resim sanatı hakkında genel kültür edinirler,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar • Barber, B., The Complete Book of Drawing, Arcturus Publıshıng Ltd., 2009
• Civardi, G., Drawing Techniques: Pencil, Charcoal and Ink (Art Of Drawing), Search Press Ltd., 2002.
• Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2002
• Lynton, N., Modern Sanatın Öyküsü, (Çev.: Çapan, C / Öziş , S), Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004.
• Parramón, J. M. Resimde Renk ve Uygulanışı, (Çev.: Erduran Er), Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003.
• Wong, W., Principles of Color Design, John Wiley&Sons, 2003.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024