Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 107 - Eski Anadolu Medeniyetleri
 

SNT 107 - Eski Anadolu Medeniyetleri

Dersin Amaçları

Ders kapsamında tarih öncesi Anadolu yerleşimlerinin başlıca özellikleri ile ilkçağdaki Hitit,
Frig, Urartu, Lidya, Likya, Karya, Bitinya, Trakya, vb. uygarlıklarının ve Roma etkisinin
Anadolu kültürünün oluşumundaki önemi ve bu kültürlerin günümüze yansımalarının nasıl
olduğu konuları incelenecektir. Ayrıca Ortaçağ Doğu Roma/Bizans uygarlığı ele alınacaktır.

Dersin Tanımı

arih öncesi çağlardan Orta Çağ'a uzanan süreçte, Anadolu'da varlık gösteren uygarlıkların başlıca özelliklerini tarihsel, kültürel, sanatsal, sosyal, ekonomik, inançsal, dilsel, vb. bağlamlarda ele almakta ve günümüze ulaşan maddi kültür ögeleri üzerinden bu uygarlıkları tanıtmaktadır. Söz konusu uygarlıkların Anadolu kültürünün oluşumundaki önemi ve günümüze yansımalarının ele alınmaktadır. Ayrıca ders bugün yaşadığımız birtakım kültürel olguların geçmişle bağını algılamak ve geleceğe nasıl yansıyabileceği konusunda fikir geliştirebilmek için de öğrencileri harekete geçirmektedir

Koordinatörleri
Çiğdem Özkan Aygün
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024