Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 106 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Geleneksel Türk El Sanatları
İngilizce Traditional Turkish Arts&Crafts
Dersin Kodu
SNT 106 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Aslıhan Erkmen Birkandan
Dersin Amaçları Bu ders ile,
1. Türk kültürünün zenginliği ve el sanatlarına kaynaklık eden ögeler hakkında öğrencileri bilgilendirmek,
2. geleneksel Türk el sanatlarının teknik gelişimi, malzemeleri ve üretim süreçleri hakkında temel bilgiler edindirmek,
3. Türk sanatlarında sıklıkla işlenen konular ve motifleri örnekler üzerinden incelemek,
4. ulusal Türk kültürü ile ilgili farkındalık yaratmak, yerel sanatların küresel sanatlar ile olan ilişkisini görmek ve geleneksel sanatların günümüz sanat üretimi ile ilişkisini irdelemek
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Geleneksel Türk El Sanatları içinde yer alan kitap sanatları (cilt, hat, tezhip, tasvir, kağıt oymacılığı, ebru), çini-seramik sanatı, halı sanatı, kumaş sanatı, maden sanatı, ahşap sanatı, taş sanatı hakkında genel bilgiler ve örnek eserler üzerinden incelemeler; günümüzde geleneksel sanatlar adına yapılan çalışmalar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. geleneksel Türk el sanatları hakkında temel bilgi sahibi olur,
II. Türk sanatlarında kullanılan konular ve motifleri öğrenir,
III. Türk sanatının ve kültürel zenginliğinin boyutları hakkında bilgi edinir,
IV. müzeleri tanır ve buralarda sergilenen sanat ürünleri ile tanışır,
V. geleneksel sanatın üretim tekniklerini ve devrin mühendislik anlayışını gözlemler,
VI. sanat eserleri ve süslemeleri üzerinden genel bir estetik bakış becerisi kazanır.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Yok
Diğer Müze gezileri, film/belgesel gösterimleri
Ders Kitabı • Aslanapa, Oktay, Turkish Art And Architecture, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2004.
• Bağcı, Serpil, Çağman, Filiz, Renda, Günsel, Tanındı, Zeren, Osmanlı Resim Sanatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006.
• Erginsoy, Ülker, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1978.
• Ersoy, Ayla, Traditional Turkish Arts, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2008.
• Kuban, Doğan, 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1998.
• Kuban, Doğan, Osmanlı Mimarisi, YEM Yayınevi, İstanbul, 2007.
• Ödekan, Ayla, “Sanat ve Mimarlık Tarihi”, Türkiye Tarihi III, Cem Yayınevi, İstanbul, 1988, 345-437.
• Öney, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, T. İş Bankası Yayınları, Ankara, 1992.
• Tanındı, Zeren, Türk Minyatür Sanatı, T. İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1996
• Yetkin, Şerare, Türk Halı Sanatı, T. İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1974.
• Yoltar-Yıldırım, Ayşin, Ottoman Decorative Arts, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009.
Diğer Referanslar • Aslanapa, Oktay, Turkish Art And Architecture, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2004.
• Bağcı, Serpil, Çağman, Filiz, Renda, Günsel, Tanındı, Zeren, Osmanlı Resim Sanatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006.
• Erginsoy, Ülker, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1978.
• Ersoy, Ayla, Traditional Turkish Arts, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2008.
• Kuban, Doğan, 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1998.
• Kuban, Doğan, Osmanlı Mimarisi, YEM Yayınevi, İstanbul, 2007.
• Ödekan, Ayla, “Sanat ve Mimarlık Tarihi”, Türkiye Tarihi III, Cem Yayınevi, İstanbul, 1988, 345-437.
• Öney, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, T. İş Bankası Yayınları, Ankara, 1992.
• Tanındı, Zeren, Türk Minyatür Sanatı, T. İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1996
• Yetkin, Şerare, Türk Halı Sanatı, T. İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1974.
• Yoltar-Yıldırım, Ayşin, Ottoman Decorative Arts, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024