Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 115 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Modernite ve Görsel Kültür
İngilizce Modernity and Visual Culture
Dersin Kodu
SNT 115 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Güler
Dersin Amaçları Bu ders ile, 1. Batı dünyasındaki sanatsal gelişimin etkilendiği olaylar ve özellikle “Modernite” olgusunun tartışılması, 2. dünyada ve Türkiye’de modernitenin görsel kültüre etkilerinin çeşitli veriler eşliğinde irdelenmesi, 3. sanatı bir estetik değer dışında kültür varlığı olarak da yorumlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Batı sanatının gelişim sürecine kısa bir bakış, modern çağlara giriş ve modernite kavramının tartışılması, Endüstri Devrimi’nin görsel kültüre etkisi ve bu bağlamda bilim, teknoloji, sanat, politika, ekonomi, vb. alanlarda etkileri, Türkiye’deki durumun saptanması ve Batı kültürünün gelişme aşamalarının irdelenmesi, modernitenin eleştirisi ve post modernizme geçiş, Türk sanatında yeni açılımlar.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023