Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 115 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Modernite ve Görsel Kültür
İngilizce Modernity and Visual Culture
Dersin Kodu
SNT 115 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Aslıhan Erkmen Birkandan
Dersin Amaçları 1. Modernite olgusunu tartışmak,
2. Modernitenin görsel kültüre etkisini izlemek,
3. Sanatı bir estetik değer dışında kültür değeri olarak yorumlamak.
Dersin Tanımı Modern Çağlara giriş ve modernite kavramı, Türkiye’deki durumun saptanması, Endüstri Devrimi’nin görsel kültüre etkisi ve yeni gelişmeler, Türkiye’de Batı kültürünün yansıması ve gelişme aşamaları, modernitenin eleştirisi ve post modernizme geçiş, Türk sanatında yeni açılımlar.
Dersin Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan örgenciler:
1. Sanat nesnesini estetik nesne ve kültür nesnesi olarak yorumlayabilme,
2. Modernite olgusunu sanat nesnesi üzerinden kavrayabilme,
3. Kültürel değişimlerin sanatın biçim ve içeriğine rolünü öğrenme,
4. Modernitenin yirminci yüzyılda çözülmesini okuyabilme,
5. İçinde bulunduğumuz dönemin oluşma sürecini kavrama,
6. Tüm bu gelişmelerin sanat alanında Türkiye’ye yansımalarını analiz edebilme
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı E.H.Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İst., 2002
Diğer Referanslar -V. Kandinsky, Sanatta Zihinsellik Üzerine, YKY, İst.,1993
-E. Fisher, Sanatın Gerekliliği de Yay., İst., 1968
-M. Küçük, Modernite versus Postmodernite, Vadi Yay. , 1994
-M. Schapiro, Modern Art, George Brazilier, New York, 1982
-H.B.Chipp,Theories of Modern Art, University of California Press, California, 1968
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020