Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 105 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sinema Sanatı
İngilizce Film Art
Dersin Kodu
SNT 105 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ali Vatansever
Dersin Amaçları • Öğrencilere temel film bilgisi kazandırmak.
• Filmleri, mesleki gelişimleri için ilham veren bir araç olarak kullanmalarını sağlamak.
• Öğrencileri farklı kültürlerin yaratıcı eserleriyle tanıştırmak.
• Öğrencileri, filmleri derinlemesine analiz edebilen, eleştirebilen ve tartışabilen aktif sinema izleyicileri yapmak.
Dersin Tanımı Ders, sinema sanatının teorik ve pratik bileşenlerine bir giriş niteliği taşımaktadır. Bir filmi oluşturan teknik ve biçimsel unsurlar, mizansen, sinematografi, kurgu, ses, film türleri ve çeşitleri, sinema tarihi, Türk sineması ve sinemada güncel eğilimler, örnek film gösterimleri, ders içi uygulamalar ve tartışmalarla irdelenecektir.
Dersin Çıktıları Dönem sonunda öğrenciler,

• Filmlerin anlatımsal, görsel ve işitsel elemanlarını ayırt edebilirler.
• Bir filmin yapım sürecindeki aşamaları öğrenirler.
• Bir filmin kurgusunun anlam yaratmadaki önemini kavrarlar.
• Yaratıcılık ve karar verme yetilerini geliştirirler.
• Mesleki gelişimlerinde sinema sanatının araçlarından yararlanmayı öğrenirler.
• Sinema tarihi ve Türk sinemasının güncel durumunu genel hatlarıyla öğrenirler.
• Filmler üzerine tartışabilir ve filmleri derinlemesine analiz edebilirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Öğrencilerin bazı ödevleri yerine getirebilmesi için bir fotoğraf makinesine erişimi olması ve en basit anlamda o makineyi kullanabilir olması beklenmektedir.
Ders içi ve dışı bazı ödev ve uygulamalar için öğrencilerin temel bilgisayar bilgisine (Word, Powerpoint ve benzeri) sahip olmaları gerekmektedir.
Diğer Ders esnasında, anlatılan konuların daha iyi anlaşılabilmesi için çeşitli filmlerden bölümler gösterilecektir. Ayrıca ders konularının daha iyi anlaşılması için öğrencilerden her hafta sinema tarihinde önemli yeri olan bir filmi izlemeleri beklenmektedir.
Derste ve ders kapsamında gösterilecek filmler şiddet, korku ve cinsellik unsurları içerebilir. Bu filmler akademik çalışmanın bir parçası olduğu unutulmamalıdır.
Filmlerin çoğunluğu yabancı dilde ve İngilizce altyazıyla gösterilecektir.


Derste işlenecek konular, film, fotoğraf ve diğer görsel-işitsel materyallerle desteklenecek ve gerçekleştirilecek tartışmalarla derinlemesine irdelenecektir. Dolayısıyla bahsedilen kavramların anlaşılabilmesi için derse devam ve öğrencilerin aktif katılımı önemlidir. Bazı konuları takiben yapılacak uygulamalı çalışmalar notlandırılacağı için ara sınav yerine geçer ve bu çalışmalara katılmak zorunludur.
Ders Kitabı • Bordwell, David & Thompson, Kristin. Film Sanatı, De Ki Yayınları, 2009
• Bordwell, David & Thompson, Kristin. Film Art: An Introduction, McGraw Hill, 2001

Dersin içeriği, temel olarak Bordwell ve Thompson’ın kitabının konu başlıklarına göre bölümlendirilmiştir ve kitabın içeriğiyle parallel olarak ilerleyecektir. Öğrencilerin kitabı alması şart değildir. Kitabın bazı bölümleri ve ek makaleler derste dağıtılacak; fotokopi odasına bırakılacak ya da internet ortamında öğrencilerle paylaşılacaktır.
Diğer Referanslar İlgilenenler için diğer ilave basılı kaynaklar:

• Monaco, James. Bir Film Nasıl Okunur?, Birinci Baskı, Oğlak Yayınları, 2001
• Giannetti, Louis. Understanding Movies, Tenth edition, Prentice Hall, 2001
• Barsam, Richard. Looking at Movies: An Introduction to Film, Second Edition, W. W. Norton, 2006
• Boggs, Joe & Petrie, Dennis. The Art of Watching Films, McGraw Hill, 2006
• Mascelli, Joseph. Sinemanın 5 Temel Öğesi, Birinci Baskı, İmge Kitabevi, 2002
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020