Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 226E - Sanat Felsefesi
 

SNT 226E - Sanat Felsefesi

Dersin Amaçları

Bu dersin başlıca amacı sanat felsefesinin başat soruları hakkında beraber düşünmektir. Bu amaçla, öncelikle düşüncelerimizi felsefi bir biçimde ifade etmeyi öğreneceğiz. Argüman oluşturma da bu anlamda geliştirilmesi gereken bir yetenek olarak karşımıza çıkıyor. Farklı sanat eserlerini çaşitli sanat kuramlarıyla ilişkilendirerek inceleyeceğiz ve bu kuramların geçerliliğini tartışacağız. Derste öğrencilerden kendi fikirlerini oluşturmaları ve ifade etmeleri bekleniyor. Soru sormayı, eleştirel düşünmeyi ve sanat eserlerini değerlendirmeyi öğreneceğimiz bu ders, farklı disiplin ve altyapılardan gelen öğrencilerin tümünün ufkunu genişletmeyi amaçlıyor.

Dersin Tanımı

Bu ders sanat felsefesine giriş niteliğindedir. Cağdaş sanat kuramlarıile birlikte Platon, Aristotales, Hume, Kant ve Nietzsche gibi önde gelen filozofların düşünceleri de bu bağlamda incelenecektir. İrdeleyeceğimiz başlıca sanat felsefesi sorularını şöyle sıralayabiliriz: ‘Sanatın doğası nedir? Sanatın özsel bir değeri var mıdır? Sanatı değerli kılan nedir? Sanatın bir fonsiyonu var mıdır? Sanat ve toplum arasındaki ilişki nedir? Sanatı sanat olmayandan ayıran nedir? Farklı sanat eserlerini birbirinden nasıl ayırt ederiz? Sanat eserini değerlendirirken kriterimiz ne olmalıdır? Kriter öznel mi yoksa nesnel mi olmalıdır?

Koordinatörleri
Ozan Güreli
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024