Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 115 - Modernite ve Görsel Kültür
 

SNT 115 - Modernite ve Görsel Kültür

Dersin Amaçları

Bu ders ile,
1. Batı dünyasındaki sanatsal gelişimin etkilendiği olaylar ve özellikle “Modernite” olgusunun
tartışılması,
2. dünyada ve Türkiye’de modernitenin görsel kültüre etkilerinin çeşitli veriler eşliğinde
irdelenmesi,
3. sanatı bir estetik değer dışında kültür varlığı olarak da yorumlama becerisinin kazandırılması
amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Batı sanatının gelişim sürecine kısa bir bakış, modern çağlara giriş ve modernite kavramının
tartışılması, Endüstri Devrimi’nin görsel kültüre etkisi ve bu bağlamda bilim, teknoloji, sanat,
politika, ekonomi, vb. alanlarda etkileri, Türkiye’deki durumun saptanması ve Batı kültürünün
gelişme aşamalarının irdelenmesi, modernitenin eleştirisi ve post modernizme geçiş, Türk
sanatında yeni açılımlar

Koordinatörleri
Yasemin Dora
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022