Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 107 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İlkçağ Anadolu Uygarlıkları
İngilizce Ancient Civilizations in Anatolia
Dersin Kodu
SNT 107 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 1 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ayşe Yivlik Neftçi
Dersin Amaçları Bu ders ile,
1. Anadolu’da varlık gösteren uygarlıkların kültürleri ve sanatları hakkında bilgi kazandırmak,
2. uygarlıklar tarihi ve kültürü ile ilgili olarak bir bellek oluşturarak öğrencileri kültürel varlıkları koruma bağlamında bilinçlendirmek,
3. kültürel tarih ile günümüz kültürü arasındaki ilişkiler hakkında farkındalık yaratmak
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Ders kapsamında tarih öncesi Anadolu yerleşimlerinin başlıca özellikleri ile ilkçağdaki Hitit, Frig, Urartu, Lidya, Likya, Karya, Bitinya, Trakya, vb. uygarlıklarının ve İyonya ile Helenizmin Anadolu kültürünün oluşumundaki önemi ve bu kültürlerin günümüze yansımalarının nasıl olduğu konuları incelenecektir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
I. üzerinde yaşanılan toprakların kültürel tarihi hakkında daha fazla bilgi edinir,
II. kültürel varlıkları koruma konusunda bilinçlenir,
III. müzeleri tanır; buralarda sergilenen maddi kültür ögeleri ve sanat ürünleri ile tanışır,
IV. antik sanat eserleri üzerinden genel bir estetik bakış becerisi kazanır,
V. günümüz kültüründe var olan bir takım geleneklerin geçmişle olan ilişkisini tespit edebilir,
VI. edindiği bilgileri meslekî çalışmalar için bir girdi olarak kullanabilme bilinci kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Akurgal, Ekrem, Ancient Civilizations and Ruins of Turkey, Net Yayıncılık, İstanbul, 2001.
• Akurgal, Ekrem, Anadolu Kültür Tarihi, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 2003.
• Alp, Sedat, Hitit Çağında Anadolu, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 2002.
• Ceram, C.W., The Secret of the Hittites, Schocken Books, 1973.
• Hibbert, Christopher, Cities and Civilizations, Grove, London, 1996
• Kolektif, Anadolu Medeniyetleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 3 cilt, (tarihsiz)
• Mellaart, James, Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1988.
• Umar, Bilge, Likya, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1999.
• Umar, Bilge, Ionia, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2001.
• Umar, Bilge, Lydia, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2001.
• Umar, Bilge, Trakya, İnkilap Kitabevi, İstanbul, 2003.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020