Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 113 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sanat ve Yorum
İngilizce Art and Interpretation
Dersin Kodu
SNT 113 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Aslıhan Erkmen Birkandan
Dersin Amaçları Bu ders ile,
1. mühendislik eğitimi gören öğrenciye, uzmanlık alanının dışında genel kültür ve bilgi vermek,
2. belirli dönem ve biçemlere ilişkin, isim, terim ve kavramları tanımlamak,
3. bir yapıta niçin sanat eseri denildiğini incelemek,
4. sanat yapıtının eleştirisi ve estetik görüşü üzerinde durmak
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Sanat ve Yorum bir tarih dersi olmaktan çok, prehistorik dönemden bugüne dek gelen sanat biçemlerinin ve akımlarının birbirleriyle karşılaştırılması, bilim, ekonomi ve bulunduğu çağın yaygın görüş ve inançlarıyla ilişkilerinin kurularak aktarılıp, yorumlanmasıdır.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024