Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 106 - İnşaat Müh. İçin Yerbilimi
 

INS 106 - İnşaat Müh. İçin Yerbilimi

Dersin Amaçları

Ders kapsamında aşağıdaki konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
1. Jeoloji ile ilgili temel konu ve kavramlar
2. Yerkabuğunun oluşumu, bileşimi, evrimi, yapısı ve yer malzemesi özellikleri
3. Mühendislik uygulamalarına etki eden jeolojik ortam koşullarının sayısallaştırılması, gösterimi ve değerlendirilmesi

Dersin Tanımı

Yerkabuğunu oluşturan mineral ve kayaçları tanıtmak, jeolojik yapıların tanınması ve jeoloji haritası ve kesitlerinin
yorumlanması amaçlanmaktadır. Tünel, baraj, otoyol, temel, derin kazı gibi uygulamaların yerkabuğu ortamlarıyla
etkileşimi; yeraltı ve yüzey suyu etkisi, malzeme seçimi gibi özel konular işlenmektedir. İnşaat mühendisliği açısından
yerkabuğu ortamlarının davranış ve taşıma kapasitesi konusu özet olarak verilmektedir. Jeolojik ortam koşullarının
farklı uygulamalar üzerindeki etkileri anlaşılması ve deprem, heyelan gibi doğal afet risklerinin değerlendirilebilmesi
amaçlanmaktadır. Yer malzemesi fiziksel ve mekanik özellikleri, sınıflandırılması ve uygulamalar açısından öneminin
anlaşılması hedeflenmektedir.

Koordinatörleri
Enver Vural Yavuz
Enver Vural Yavuz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020