Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 252 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ölçme Bilgisi
İngilizce Surveying
Dersin Kodu
INS 252 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
- 1 1 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nebiye Musaoğlu
Mustafa Yanalak
Nur Yağmur
Dersin Amaçları Bu ders,
1. Yeryüzünün fiziksel durumu ve buna bağlı referans sistemlerini temel harita ve ölçme kavramları ile ilişkilendirmeyi,
2. Yersel ve uydu bazlı ölçme yöntemleri ve ölçme aletlerini tanıtmayı,
3. Konum ve üç boyutlu veri ve bu verilerin inşaat mühendisliğinde kullanımını,
4. Toprak hacmi ve alanını kesitler ve ölçmelere göre hesaplamayı,
5. Mühendislik projelerinde klasik harita kullanımı ve okumayı
öğrencilere anlatmayı amaçlar.
Dersin Tanımı Fiziksel yeryüzü, koordinat sistemleri, projeksiyon ve harita bilgisi ile ölçme kavramı ve hataları. Yersel ve GNSS ve Uzaktan Algılama gibi uydu bazlı ölçme yöntemleri ve bu yöntemlerde kullanılan modern ölçme aletleri. Yükseklik ölçmeleri ve kesitler ile alan ve hacim hesapları. Coğrafi Bilgi Sistemi kavramı ve kullanım alanları. Fotogrametrik ölçme yöntemleri. Deformasyon Ölçmeleri. Klasik harita bilgisi okuma gibi temel bilgileri ve bunlara dair arazi ve laboratuvar uygulamalarını kapsar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Mühendislik projelerinden fiziksel yeryüzüne kadar olan süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan referans sistemlerini açıklar.
2. Temel ölçme hatalarını açıklar ve hata hesaplarını yapar.
3. Temel yersel ve uydu bazlı ölçme aletlerini tanır ve nerede kullanılacağını açıklar.
4. 3 Boyutlu konumun ve deformasyon ölçmelerinin mühendislikte kullanımını anlar, Koordinat ve yükseklik hesaplarını yapar
5. GNSS ve Uzaktan Algılama kavramlarını açıklar ve hangi uygulamalarda kullanabileceğini bilir.
6. CBS ve Fotogrametri kavramlarını tarif eder ve hangi uygulamalarda kullanılabileceğini bilir.
7. En kesit ve boy kesit hesapları vb yöntemlerle alan ve hacim hesabı yapar
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Barry F. Kavanagh, Geomatics, 2007. Prentice Hall, University of Michigan, ISBN: 013032289X
2. Barry F. Kavanagh, Surveying : with construction applications, Merkez Küt.Ders Kitapları - TA625 .K38 2004
3. Topoğrafya Ders Notları.Ufuk ÖZERMAN,2016
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023