Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 328 - Su Temini&Atıksuların Uzakl.
 

CEV 328 - Su Temini&Atıksuların Uzakl.

Dersin Amaçları

1.Altyapı bileşenlerinin planlanması ve projelendirilmesine ait gereksinimleri belirleme,değerlendirme ve
tasarlama becerisini kazandırma
2.Çevre sağlığı açısından gerekli altyapı sistemlerinin oluşturulması ve kontrolüne yönelik gerekli teknikleri uygulama, işletme ve yönetme becerisini kazandırmaz

Dersin Tanımı

Nüfus Tahmin Yöntemleri, Su ihtiyacının belirlenmesi, Arz-talep Eğrisi, Yeraltı-yüzeysel su kaynakları,
Su Alma Yapıları, İsale Hatları, Pompa İstasyonları, Hazneler, İçmesuyu Şebekeleri, Tasarımı ve
(Course Description) Bilgisayar Uygulamaları, Kullanılan Borular, Vanalar, Boruların Döşenmesi, Kazısız İnşa Teknikleri,
Kayıp ve Kaçaklar, Kanalizasyon Sistemleri, Debi Hesabı, Şebekelerinin Tasarımı ve Bilgisayar
Uygulamaları, Boruların Döşenmesi, Kazısız İnşa Teknikleri, Bacalar, Dolu Savaklar, Ters Sifonlar ve
Geciktirme Hazneleri, Şebekelerin İşletilmesi.

Koordinatörleri
İbrahim Demir
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020