Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 328 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Su Temini&Atıksuların Uzakl.
İngilizce Water Sup.and Wastewater Dispo.
Dersin Kodu
CEV 328 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
- 2 3 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İbrahim Demir
Dersin Amaçları 1.Altyapı bileşenlerinin planlanması ve projelendirilmesine ait gereksinimleri belirleme,değerlendirme ve
tasarlama becerisini kazandırma
2.Çevre sağlığı açısından gerekli altyapı sistemlerinin oluşturulması ve kontrolüne yönelik gerekli teknikleri uygulama, işletme ve yönetme becerisini kazandırmaz
Dersin Tanımı Nüfus Tahmin Yöntemleri, Su ihtiyacının belirlenmesi, Arz-talep Eğrisi, Yeraltı-yüzeysel su kaynakları,
Su Alma Yapıları, İsale Hatları, Pompa İstasyonları, Hazneler, İçmesuyu Şebekeleri, Tasarımı ve
(Course Description) Bilgisayar Uygulamaları, Kullanılan Borular, Vanalar, Boruların Döşenmesi, Kazısız İnşa Teknikleri,
Kayıp ve Kaçaklar, Kanalizasyon Sistemleri, Debi Hesabı, Şebekelerinin Tasarımı ve Bilgisayar
Uygulamaları, Boruların Döşenmesi, Kazısız İnşa Teknikleri, Bacalar, Dolu Savaklar, Ters Sifonlar ve
Geciktirme Hazneleri, Şebekelerin İşletilmesi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021