Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 203 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevre Mikrobiyolojisi
İngilizce Environmental Microbiology
Dersin Kodu
CEV 203 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
- 2 1 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Süleyman Övez
Dersin Amaçları 1. Mikroorganizmaların öneminin aktarılması
2. Çevre mikrobiyolojisine ilginin arttırılması
3. İleriki ilgili derslere temel oluşturacak şekilde mikrobiyoloji bilgisinin verilmesi
4. Çevre Mühendisliği problemleri ve çözümlerinin mikrobiyal boyutunun aktarılması
5. Çevre mikrobiyolojisi uygulamalarında deney (tasarmala) yürütme, veri analiz etme ve yorumlama yetisinin kazandırılması
Dersin Tanımı Mikroorganizmaların çeşitliliği. Bakterilerin, arkelerin, protozoaların, mantarların, alglerin ve virüslerin tanıtılması ve özellikleri. Mikroorganizmalarda karbon ve enerji akışı (glikoliz, Krebs çevrimi, elektron taşınım sistemi). Aerobik ve anaerobik solunum ve fotosentez. Enzimler ve fonksiyonları. Çevre Mühendisliği açısından önemli mikroorganizmalar: Hava, su, toprak, atıksu ve biyolojik arıtma sistemlerinin mikrobiyolojisi. Aktif çamurun çökelme özellikleri, problemler ve çözümleri. Doğal mikrobiyal ekosistemler. Mikrobiyal biyoremediyasyon.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. mikroorganizma gruplarını ve türlerini tanıma,
II. mikrobiyal metabolik grupları ayırt etme ve tanıma,
III. çevre mühendisliği problemlerini tanımlama ve çözüm önerisi getirebilme,
IV. çevre mikrobiyolojisi alanındaki deneysel metotları uygulayabilme,
becerilerini kazanır.
Önkoşullar Ön-koşul yok.
Gereken Olanaklar Mikrobiyoloji laboratuvarı.
Diğer Bilgisayar kullanımı, güvenlik ve hijyen ekipmanları ve önlük.
Ders Kitabı - Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi (2010). Madigan M.T., Martinko J.M., Onbirinci baskıdan çeviri, Editör Çökmüş C., Palme Yayıncılık, Ankara.

-Madigan M.T., Martinko J.M., Stahl D.A. and Clark D.P. (2012). “Brock Biology of Microorganisms”, 13th edn., Pearson Education Inc., Glenview IL, USA, ISBN: 978-0321-73551-5. [Mustafa Inan Main Library: QR41.2 .B76 2012]
Diğer Referanslar 1. Tortora G.J., Funke B.R., Case C (2013). “Microbiology, an introduction”, 12th edn., Pearson Benjamin Cummings, San Francisco, USA, ISBN: 978-0321929150. [Mustafa Inan Main Library: QR41.2 .T67 2013]
2. Seviour R.J. and Blackall, L.L. (1999). “The Microbiology of Activated Sludge”, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, ISBN: 0-412-79380-6. [Mustafa Inan Main Library: TD756 .M53 1999]
3. Bitton G. (1994). “Wastewater Microbiology”, Wiley-Liss, NY, USA, ISBN 0471309869 [Mustafa Inan Main Library: QR48 .B58 1994]
4. Alcamo I.E. (1997). “Fundamentals of Microbiology“, Benjamin Cummings, CA, USA, ISBN: 0805305327. [Mustafa Inan Main Library: QR41.2 .A43 1997]
5. Leboffe, M.J. and Pierce B.E. (1996). “A Photographic Atlas for the Microbiology Laboratory”, 3rd edn., Morton Publishing Co, Colorado, USA, ISBN: 9780895826565. [Mustafa Inan Main Library: QR54 .L43 2005]
6. Jenkins, D., Richard, M.G., Daigger, G.T. (2004). “Manual on the causes and control of activated sludge bulking, foaming, and other solids separation problems”, 3rd edn., Lewis Publishers, Inc., Boca-Rota, USA, ISBN: 9781566706476. [Mustafa Inan Main Library: TD756 .J46 2004]
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020