Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 203 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Hafta Konular Dersin Çıktıları
1 Mikrobiyolojiye giriş – Hücre yapısı ve evrimsel tarihçesi I, II
2 Prokaryotik hücreler I – Bakteriler: Yapıları, özellikleri ve fonksiyonları I, II, IV
3 Prokaryotik hücreler II - Arkeler: Yapıları, özellikleri ve fonksiyonları;
Ökaryotik hücreler I – Protozoalar: Yapıları, özellikleri ve fonksiyonları I, II, IV
4 Ökaryotik hücreler II – Mantarlar ve Algler: Yapıları, özellikleri ve fonksiyonları;
Virüsler I, II, IV
5 Biyokimyasal makromoleküller: (elementler, bağlar, su), karbohidraltlar, lipidler, proteinler, nükleik asitler I, II, IV
6 Mikrobiyal metabolizmanın temelleri – YILİÇİ SINAVI I, II, IV
7 Enzimler ve enzim reaksiyonları, mikrobiyal çoğalma II, IV
8 Katabolik yolizleri: Glikoliz, fermantasyon, Krebs çevrimi, elektron taşınım sistemi (oksidatif fosforilasyon) II, IV
9 Aerobik solunum, anoksik/anaerobik solunum, anaboliz yolizleri, fotosentez II, IV
10 Doğal mikrobiyal ekosistemler III, IV
11 Hava ve toprak mikrobiyolojisi III, IV
12 Su ve atıksu mikrobiyolojisi –Deneysel dönem projesi öğrenci-takımları sunumları III, IV
13 Biyolojik atıksu arıtma sistemlerinin mikrobiyolojisi (aktif çamur mikrobiyolojisi) III, IV
14 Biyoremediyasyon III, IV
2 Laboratory Work

Hafta Konular
1 Laboratuvar tanıtımı ve güvenlik eğitimi
2 Işık mikroskobu, aseptik teknik, preparat hazırlama ve yaş örnekleme;
Winogradsky kolonunun hazırlanması
3 Boyama yöntemleri: basit ve diferansiyel (Gram) boyama
4 Anaerobik mikroorganizmaların analizi: Asetoklastik metanojenik Arkelerin gaz üretimi (Spesifik metan aktivite testi (SMA))
5 Ökaryotik mikroorganizmaların mikroskobik incelenmesi (yaş örnekleme);
Mikroorganizmaların karbon depo polimerleri – PHB boyama
6 Besiyeri hazırlama – YILİÇİ SINAVI
7 Enzim reaksiyonları - APIZym ile enzim aktivitesi testi
8 Canlı hücre sayımı: Yayma ve dökme plak sayım yöntemleri
9 Alkol fermentasyonu;
Deneysel çalışma esaslı dönem projesi: Deneysel tasarım rapor sunumu
10 Winogradsky kolonunda mikrobiyal grupların incelenmesi
11 Toprak mikrobiyolojisi: Doğadan örnekleme (liken, vb.) ve makro, mikro inceleme
12 Alıcı ortamların su kalitesi için indikatör mikroorganizmalar (membran filtrasyon)
13 Aktif çamur biyokütlesinin incelenmesi – makro ve mikro yapılar (filamentli mikroorganizmalar, floklar, granüller, ÇHİ, Gram boyama)
14 Lab tekrar dersi (opsiyonel) - LAB FINAL SINAVI
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020