Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / MUK 201 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Giriş ve tanımlar, Mukavemetin dayandığı ilkeler, Kesit tesirlerinin tanımı, Doğru eksenli çubuklarda kesit tesiri diyagramlarının çizimi, kesim yöntemi
2 Kesit tesiri diyagramlarının çiziminde integrasyon ve alan yöntemi, uygulamalar, eğri eksenli çubuklarda kesit tesirleri, uygulama
3 Çerçeve sistemlerinde kesit tesiri diyagramları, Gerilme tanımı, Tek eksenli ve düzlem gerilme hali
4 Asal gerilmeler ve doğrultuları, Mohr çemberi, invaryantlar, Dönüşüm formülleri, uygulamalar
5 Üç eksenli gerilme hali, asal gerilmeler ve doğrultuları, Mohr çemberi, uygulamalar
6 Şekil değiştirme analizi, düzlem şekil değiştirme hali, dönüşüm formülleri, asal şekil değiştirmeler ve doğrultuları, Mohr çemberi, uygulamalar. Üç eksenli şekil değiştirme hali, asal şekil değiştirme hali
7 Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, uygulamalar. Şekil değiştirme enerjisi, uygulamalar
8 Kırılma hipotezleri, uygulama,
9 Eksenel normal kuvvet, Eksenel normal kuvvet halinde çok kuvvet hali, ağırlık, sıcaklık etkisi, iki farklı malzeme olması durumu, uygulama
10 Çubuklu sistemler, statikçe belirsiz problemler, halka kesit, elasto-plastik malzemeden yapılmış çubuklar, uygulama
11 Basit kesme hali. Burulma tanımı, daire kesitli çubukların burulması, gerilme tanımı, şekil değiştirme tanımı, boyutlandırma ince cidarlı kesitlerin burulması, uygulamalar
12 Açık ve kapalı tüp kesitlerin burulması, uygulamalar. Düzlem alanların eylemsizlik momentleri, dönüşüm formülleri, asal eylemsizlik momentleri
13 Basit eğilmeye giriş. Düz eğilme, boyutlandırma hesabı, Eğik eğilme
14 İki malzemeli kesitlerin düz eğilmesi, uygulama
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020