Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 361 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kadastro Bilgisi (GEO303)
İngilizce Cadastre (GEO303E)
Dersin Kodu
JDF 361 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Tahsin Yomralıoğlu
Dersin Amaçları Bu derste, öğrencilerin kadastro çalışmalarında mesleki sorumluluğu, görev ve yetki alanını anlamaları, kadastro ve ilgili mevzuatın gerekliliğini ve tarihsel gelişimini bilmeleri, mülkiyet ve kadastro kavramının ve ülkedeki yasal uygulamaların etkilerini irdeleyebilmeleri, kadastro mevzuatına ilişkin teknik ve hukuki işlemler ve faaliyetleri iş yaşamlarında yürütmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Kadastro kavramı. Kadastro-insan ilişkileri ve kadastronun önemi. Dünya’da ve Türkiye’de kadastro. Kadastro mevzuatı çerçevesinde ilk kadastronun gerçekleşmesi için hukuksal, teknik faaliyetlerin tanımlanması. Kadastronun sorunları, yaşatılması ve yenilenmesi. Çok Amaçlı Kadastro kavramı ve parsel bazlı Arazi Bilgi Sistemi tasarımı ve kurulum süreçlerinin irdelenmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
* Arazi yönetimi ve kadastro kavramlarını anlar. Kadastronun toplumsal yararlarını anlar ve arazi yönetimi ile ilişkisini kurar.
* Ulusal ve uluslararası evrensel kadastronun gelişimine paralel tapu-kadastroya dair idari yapı ve işleyişi anlamıştır.
* Kadastro mevzuatına ilişkin kadastrodaki hukuki ve teknik işlemleri anlamış olarak kadastro faaliyetlerindeki tüm süreci planlar (z.4).
* Kadastral veri setleri ve mülkiyet haritalarının üretilmesi ve modellenmesi için gerekli ölçme, hesaplama ve görselleştirme yöntemlerini seçer.
Önkoşullar GEO 209 veya GEO 209E MIN DD veya JDF 252 veya JDF 252E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020