Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 382 - Arazi Çalışması III-Geomatik Projesi III
 

JDF 382 - Arazi Çalışması III-Geomatik Projesi III

Dersin Amaçları

Dersin AmacıJeodezikçalışmalarGPS/GNSS Alıcıları Alet ve Donanım Kontrolleri,Büyük Ölçekli, Yüksek Çözünürlüklü Harita ve Harita Bilgisi Üretimi İçin;GPS/GNSS Teknikleri ile 4B Jeodezik Kontrol Ağı Tasarımı, Gözlemleri ve Hesabı,GPS/GNSS Teknikleri ve Yersel Yöntemlerle 4D Jeodezik Kontrol Ağı Sıklaştırması,Jeodezik Kontrol Noktalarının Hızlarının Kullanılması,Referans Epoğu ve Ölçme Epoğuna Kaydırma ve Hesapları,Presizyonlu (Klasik/Sayısal) Nivelman, GPS/GNSS Teknikleri ile Tanımlanmış Yükseklik Sistemine Entegrasyon(Geoit Kullanma),Geoit modelleme ve kullanma (Yükseklik sistemi tanımlama ve gerçekleştirme),Farklı Datumları Baz Alan Transversal Merkator Projeksiyonunda Koordinat Hesapları, Projeksiyonlarda Koordinat Hesapları?Datum Dönüşüm (2B ve 3B) Uygulamaları.Fotogrametrik çalışmalarUçuş Planının Hazırlanması,Yer Kontrol Noktalarının Belirlenmesi, Kontrol noktalarına ait jeodezik ölçmelerin yapılması,Projede değerlendirme aşamasına geçilmesi, Resim Çekme Makinesi Bilgilerinin Tanıtılması, Yeni Proje Yaratılması, Resimlerin Eklenmesi,Şeritlerin Oluşturulması, Resimlerin İç Yöneltmelerinin yapılması, Resimlerin dış yöneltmelerinin yapılması,Karşılıklı Yöneltme, Mutlak Yöneltme,Hava Triyangülasyonu,EpipolarResim Çiftlerinin Oluşturulması,Fotogrametrik 3B Değerlendirme,Sayısal Arazi Modelinin Oluşturulması,SAM için Noktaların Üretilmesi, Düzenlenmesi ve üçgenlerin oluşturulması,Ortofotoların üretilmesiUzaktan algılama çalışmalarıAmaca uygun görüntünün seçilmesi,Görüntülerin geometrik dönüşümüiçin yerkontrolnoktaların belirlenmesiYer kontrol noktakoordinatlarınınbelirlenmesi,Fotogrametrikçalışmalardanelde edilen sayısal arazi modeli kullanarak ortorektifikasyon yapılması,Ölçülen yersel noktalardan görüntünün koordinatlandırılması (georefencing, rectification),Üretilen ortofotolar ve ortorektifiye edilmiş uydu görüntülerinin karşılaştırılması.konu ve uygulamalarında öğrencileri meslek yaşamına hazır duruma getirmektir

Dersin Tanımı

GPS/GNSS teknikleri kullanarak jeodezik ağ tasarımı, ölçülmesi, hesabı ve analizi başta olmak üzere temel fotogrametrik ve uzaktan algılama ile sayısal üretimin ele alındığı bir derstir.

Koordinatörleri
Mehmet Ufuk Özerman
Rahmi Nurhan Çelik
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020