Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 492 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislikte Tasarım Projesi
İngilizce Engineering Design Project
Dersin Kodu
INS 492 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 - 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Hakkı Omurtag
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere, mühendislik problemi çerçevesinde tasarımın farklı kademelerinde
deneyim sahibi olma fırsatını vermek,
2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini oluşturmak, çağdaş konulara ilişkin bilgi
sahibi olma özelliğini kazandırmak,
3. Çağdaş mühendislik ve hesap donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak,
4. Yazılı ve sözlü sunum yapma deneyimi kazandırmak.
Dersin Tanımı İnşaat Mühendisliğinin farklı alanlarında üst seviyede takım çalışması esasına dayalı tasarım
tecrübesi geliştirilmesine yönelik olarak mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme,
analiz etme, çözme veya problemin niteliği gereği gerekli veri toplama teknikleri kullanma
(deney, anket, sayım, ölçüm) ve sonuçları rapor edebilme
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci,
1. Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi,
2. İstenilen bir sistemi, bileşeni veya süreci gerçekçi kısıtları dikkate alarak tasarlama
becerisi,
3. Veri toplama tekniklerini kullanarak çalışmayı yürütebilme ve sonuçları analiz edip
yorumlama becerisi,
4. Takım çalışmasında yer alma ve yürütebilme becerisi
kazanır
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020