Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 468 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe UA'da Özel Konular
İngilizce Special Topics in Remote Sensing
Dersin Kodu
GEO 468 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şinasi Kaya
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, uzaktan algılama verilerini ve yöntemlerini kullanarak, uygun yazılım ve donanımlarla, yeryüzeyindeki çeşitli doğal kaynakların ve özelliklerin araştırılmasını uygulamalar bazındaa çıklamak ve bu suretle öğrencilerin bu konularda gerekli becerileri kazanmalarını sağlanacaktır.
Dersin Tanımı Uzaktan algılamanınyeryüzü araştırmalarındaki çeşitliözeluygulamalarını kapsamaktadır.
Dersin Çıktıları Uzaktan algılamanın temel kavramlarını ve geomatik mühendisliği için önemini detaylı olarak açıklar.2.Uzaktan algılamanın uygulama alanlarını listeler.3.Sınıflandırma (obje/piksel tabanlı yöntemler), arazi kullanımı/örtüsü kavramı, tematik harita üretimi, sınıflandırma sonrası düzeltme ve doğruluk analizi (örnek sayısı, örnekleme metodu, hata matrisi, Kappa doğruluğu) uygular. 4.Bir uzaktan algılama projesinin tasarımını, uygulamasını, değerlendirilmesini gerçekleştirir.5.Çevre konularında uzaktan algılama ile CBS teknolojileri arasındaki ilişkiyi tanımlar.6.Kentleşme, arkeoloji, jeoloji, tarım, hidroloji, ormancılık, doğal afetler vb gibi konularda uzaktan algılama ve CBS entegrasyonunu tartışır ve konularla ilgili projeleri tasarımlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019