Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 315 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kentsel Planlama
İngilizce Urban Planning
Dersin Kodu
CEV 315 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Özhan Ertekin
Dersin Amaçları 1. Kentsel gelişmeye bağlı olarak oluşan çevre problemlerini geniş perspektifte tanımlamak ve planlama disiplininin bu sorunlarla mücadele yöntemlerini ortaya koymak;
2. Planlama-çevre mühendisliği arakesitini ve çevre mühendisliği disiplinin bu sürece olası katkılarını tartışmak.
Dersin Tanımı Çevre ve insan yerleşmeleri. Kentleşme ve kalkınma. Kentsel planlama. Plan türleri. Plan kademeleri. Planlama süreci. Kalkınma, çevre ve sürdürülebilir kalkınma. Çevre ve koruma. Türkiye’de çevre sorunlarına yaklaşımlar ve yasal çerçeve.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Küresel çevre problemleri ile ilgili konularda bilgi edinecek.
II. Kentleşme ve kalkınma problemleri konusunda bilgilenecek.
III. Sürdürülebilir kalkınma paradigmasını kentsel ölçekte ve planlama bakış açısıyla değerlendirebilecek.
IV. Sürdürülebilir kentsel planlama bileşenlerini tanımlayabilecek.
V. Kentleşme, konut gelişmelerinden kaynaklanan çevre sorunlarını tartışma ve bunlara dönük çözüm önerileri üretme konusunda beceri kazanacak.
VI. Şehir planlama hiyerarşi ve ilişkilerini tanımlamayı öğrenecek ve planlama hiyerarşisi içinde kendi meslek disiplinlerinin yerini konumlandırabilecek.
VII. İnsan toplumlarının geliştirdiği şehirsel yerleşmeler özelinde çevre problemlerini tartışabilecektir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020