Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 332 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Katı & Tehlikeli Atık Yönetimi
İngilizce Management of Solid and Hazardous Waste
Dersin Kodu
CEV 332 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İbrahim Demir
Mahmut Altınbaş
Dersin Amaçları 1. Katı ve tehlikeli atık tanımı, miktarı, özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili temel bilgi ve kavramların edindirilmesi,
2. Entegre kentsel katı atık yönetim esaslarının öğrenilmesi, kentsel katı atık geri dönüşüm/kazanma, arıtma ve bertaraf teknolojilerinin öğretilmesi ve kavramsal tasarım becerisinin kazandırılması,
3. Düzensiz atık depolama sahalarının rehabilitasyonu ile ilgili planlama ve kavramsal tasarım becerisinin kazandırılması,
4. Labatuvar uygulamaları ile katı atık yönetimi içerisinde yer alan kavramların daha etkin bir şekilde öğretilmesi
Dersin Tanımı Katı atık ve ilgili kavramların tanımı. Entegre katı atık yönetimi kavramı. Katı atık özellikleri ve sınıflandırılması. Katı atığın toplanması ve taşınması. Atıkların geri kazanımı ve geri dönüşümü. Biyolojik arıtma (kompostlaştırma, biyometan) sistemleri. Düzenli depolama tesisleri. Termal dönüşüm teknolojileri. Düzensiz depolama alanlarının rehabilitasyonu.Katı atık karakterizasyonunda kullanılan temel parametrelerin belirlenmesi. Pilot ölçekli biyolojik katı atık arıtma sisteminin uygulanması ve işletilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I.Katı atık yönetimi ile ilgili tanımlayıcı, yasal ve idari temel bilgilerin kavranması,
II.Entegre katı atık yönetimi sistemi ve bileşenlerinin kavranması,
III.Kentsel katı atık miktar ve özellikleri ile ilgili temel esasların değerlendirilmesi,
IV.Atık toplama, taşıma ve geri kazanım sistemleri temel planlama ve tasarımı,
V.Biyolojik arıtma sistemlerinin kavramsal tasarımı ve işletilmesi,
VI.Düzenli ve düzensiz depolama tesislerinin temel tasarımı ve işletilmesi,
VII.Termal dönüşüm teknolojilerinde sistem seçimi,
VIII.Katı atıkların karakterizasyonunda kullanılan temel parametrelerin, uygulamalı olarak laboratuvarda ölçülmesi ve yorumlanması
IX.Katı atık yönetiminde kullanılan biyolojik proseslerin uygulanması ve işletilmesi
becerilerini kazanır.
Önkoşullar Yoktur.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Kentsel Katı Atık Yönetimi, İ. Öztürk, İSTAÇ, 2011.
Diğer Referanslar Solid Waste Engineering, P.A. Vesilind, W. Worrel, D. Reinhart, Brooks/Cole, 2002.
Integrated Solid Waste Management, Engineering, Principles and Management Issues, G. Tchobanoglous, H. Theisen, R. Eliassen, Mc.Graw Hill, 1993.
Integrated Solid Waste Management: A lifecycle Inventory, 2nd Edition, F.R. McDougall, P.R. White, M. Franke, P. Hindle, Blackwell Science, 1995.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020