Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 332 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Katı atık ve diğer ilgili kavramların tanımı; katı atık yönetiminin ilkeleri ve yasal çerçeve; Entegre katı atık yönetimi kavramı; Türkiye için AB uyumlu katı atık yönetimi planlaması
2 Katı atık özellikleri ve sınıflandırılması; örnekleme ve analiz yöntemleri
3 Laboratuvar I- Kentsel katı atığın madde grupları analizi
4 Katı atığın toplanması ve taşınması; transfer istasyonları ve taşıma optimizasyonu, atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü ve maddesel geri kazanım tesisleri
5 Biyolojik arıtma sistemleri tasarımı – Kompostlaştırma ve Biyometan
6 Laboratuvar II- Kompostlaştırma, III-Katı atık analizleri için numune hazırlama
7 Düzenli depolama tesisleri tasarım ve işletmesi-I
8 Düzenli depolama tesisleri tasarım ve işletmesi-II, vahşi (düzensiz) depolama alanlarının rehabilitasyonu
02.04.2011 - Teknik Gezi
9 Termal dönüşüm teknolojileri
10 Laboratuvar IV- pH ve iletkenlik, V- Toplam ve uçucu katı madde, VI- Isıl değer
11 Yıliçi sınavı
12 Tehlikeli atık yönetimi: Tanım ve temel kavramlar; tehlikeli atıklarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat esasları
13 Tehlikeli atık yönetimi prensipleri: Atık azaltımı,başlıca arıtma ve bertaraf yöntemleri
14 Türkiye için AB uyumlu tehlikeli atık yönetimi planlaması,
Laboratuvar VII- Kompost ürün kalitesinin belirlenmesi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020