Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 312E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Biyolojik Prosesler
İngilizce Biological Processes
Dersin Kodu
CEV 312E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Çokgör
Dersin Amaçları 1. Mikrobiyal çoğalma stokiyometrisi ve kinetiğini kavrayarak biyolojik atıksu ve çamur arıtımı esaslarını mühendislik uygulamalarına aktarabilme becerisinin kazandırılması
2. Biyolojik atıksu ve çamur arıtımı proseslerinin kavramsal tasarımının yapılması becerisinin kazandırılması
Dersin Tanımı Bu derste, biyolojik arıtmaya esas teşkil eden metabolik süreçler ile ilgili temel bilgiler ve Çevre Mühendisliği uygulamalarında kullanılan havalı ve havasız biyolojik atıksu ve çamur arıtma proseslerinin esasları verilmektedir. Atıksu arıtımında yaygın olarak kullanılan aktif çamur sistemlerinin karbon, azot ve fosfor giderimine yönelik tasarım esasları verilmektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Mikrobiyal proseslerin stokiyometrisi ve kinetiğine ilişkin kavramlarını biyolojik atıksu arıtma uygulamalarında kullanabilme,
II. Karbon gideren aktif çamur sistemlerini tasarlayabilme,
III. Azot gideren aktif çamur sistemlerini tasarlayabilme
IV. Biyolojik aşırı fosfor gideren aktif çamur sistemlerinin genel özelliklerini ve proseslerini anlama ve değerlendirme
V. Havasız atıksu arıtımı ile ilgili genel özellikleri belirleme ve prosesleri tasarlayabilme
VI. Havasız ve havalı çamur stabilizasyonu ile ilgili genel özellikleri belirleme ve tasarlayabilme
becerilerini kazanır.
Önkoşullar CEV222 ve CEV 311
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Orhon, D. and Artan, N. (1994). “Modelling of Activated Sludge Systems ”Technomic Press, Lancaster, PA.
Diğer Referanslar Tchobanoglous, G. Burton, F.L., Stensel, H.D. (2003). Wastewater Engineering: Treatment, and Reuse by Metcalf & Eddy Inc., McGraw Hill, 4th Edition.
Henze, M., Harremoes, P., Jansen, J.C., Arvin, E. (1995). “Wastewater Treatment - Biological and Chemical Processes”, Springer, Verlag.
Sundstrom, D.W. and Klei, H.E. (1979). “Wastewater Treatment” Prentice-Hall, Inc
Speece, R.E., (1996) “Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters” Archae Press.
Leslie Grady Jr, C.P., Daigger, G.T., Lim, H.,C., (1999) “Biological Wastewater Treatment” Marcel Dekker, Inc.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020