Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 312E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Giriş, Atıksu ve Çamur Karakterizasyonu (KOİ,BOİ,AKM,UAKM)
2 Metabolik Süreçler
3 Mikroorganizmaların Çoğalma Stokiyometrisi
4 Mikroorganizmaların Çoğalma Kinetiği
5 Geri Devirsiz Aktif Çamur Sistemleri
6 Kinetik ve Stokiometrik Katsayıların Belirlenmesi
7 Geri Devirli Aktif Çamur Sistemleri
8 Karbon Gideren Aktif Çamur Sistemlerinin Tasarımı
9 YILİÇİ SINAVI
10 Besi Maddesi Gideren Aktif Çamur Sistemleri-Nitrifikasyon
11 Besi Maddesi Gideren Aktif Çamur Sistemleri-Azot Giderimi
12 Besi Maddesi Gideren Aktif Çamur Sistemleri-Fosfor Giderimi
13 Anaerobik Atıksu Arıtımı
14 Anaerobik ve Aerobik Çamur Çürütme
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020